Zijn vapz-bijdragen nog aftrekbaar bij corona-uitstel?

Sociale bijdragen zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten. Dit geldt zowel voor de voorlopige kwartaalbijdragen als voor de regularisatiebijdragen die moeten betaald worden eens de sociale kas het belastbaar loon kent van 2 jaar geleden. Wanneer er een premie voor een vrij aanvullend pensioen wordt betaald zijn deze slechts aftrekbaar indien je sociale bijdragen tijdig worden betaald.

Wegens de coronacrisis mocht de betaling van voorlopige kwartaalbijdragen voor 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 met een jaar uitgesteld worden. Wie van dat uitstel gebruik gemaakt heeft, maar toch vapz-premies betaalde, kan rekenen op begrip van de fiscus. De fiscus aanvaardt namelijk dat die premies toch aftrekbaar zijn in de aangifte personenbelasting.

Omdat de coronacrisis ook dit jaar aanhield, kan men ook voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen die tegen 31 maart 2021 en/of 30 juni 2021 betaald moesten zijn, een jaar uitstel krijgen. Bovendien kan voor de uitgestelde bijdragen van 2020 een afbetalingsplan gevraagd worden over 12 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van het oorspronkelijke uitstel. Dus de betaling kan eventueel nog lopen tot in 2022.

De administratieve tolerantie van 2020 geldt nu ook voor 2021.

Opgelet: net zoals voor 2020 geldt deze tolerantie ook in 2021 niet indien voor sociale bijdragen van 2021 of eventueel nog die van 2020, geen uitstel maar een vrijstelling werd verkregen.